Abilități de coaching aplicate în relația profesor-elev

rose2

Competențe dezvoltate:
Abilități de coaching individual și de grup. 
Capacitatea de a construi relații bazate pe încredere și apropiere emoțională.
Cunoașterea metodelor și instrumentelor de coaching.
Capacitatea de a ghida elevii în stabilirea și atingerea obiectivelor, urmărind cu atenție progresul și promovând asumarea responsabilității personale.
Dezvoltarea capacității de a identifica talente și a descoperi noi aptitudini ale elevilor.
Promovarea unei mentalități axate pe învățare continuă și evoluție permanentă.

Tematici din program:
– Ascultare activă și construirea încrederii.
– Valori, visuri și viziune, talente și puncte forte, stabilirea de obiective.
– Instrumente și exerciții de coaching.
– Stabilirea acțiunilor și responsabilizare

Înscriere
Cursuri

Vă rugăm alegeți o singură grupă!

cookies

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Interested in coaching?


Sign up to our newsletter
and we'll be in touch