Logo ROSE 2

      Ministerul Educației implementează Proiectul ROSE (Romania Secondary Education Project), cu finanțare externă de 200 milioane de EURO de la Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare.
     O componentă importantă a proiectului este formarea continuă a cadrelor didactice din învățământul liceal, cu accent pe adaptarea curriculumului la nevoile elevilor, metode centrate pe elev și tehnologii digitale pentru predare-învățare-evaluare.
     


Pentru a veni în sprijinul profesorilor din România, 
CoachConnect derulează două programe valoroase de coaching și leadership, fiecare având 32 de ore desfășurate online pe parcursul a patru săptămâni. Cadrele didactice și personalul auxiliar din învățământul liceal beneficiază de finanțare pentru participare la aceste cursuri, prin Proiectul ROSE.

Cursuri Rose

inima

Abilități de coaching aplicate în relația profesor-elev

 

Scop: Dezvoltarea competențelor de coaching ale cadrelor didactice și personalului didactic auxiliar pentru a asigura centrarea pe elev prin cultivarea unui mod de lucru bazat pe acceptare, apreciere, non-judecată, cu accent pe puncte forte, talente și încredere atât în forțele proprii ale profesorului cât și în resursele elevilor. Grup țintă: Cadre didactice și auxiliare din învățământul liceal


experiential learning

Abilități de coaching aplicate pentru îmbunătățirea culturii școlare

Scop: Dezvoltarea abilităților de coaching și leadership ale personalului didactic de îndrumare și control, permițându-le să promoveze un mediu educațional pozitiv și susținător prin ascultare activă, dezvoltarea punctelor forte și a valorilor, cultivarea unei abordări vizionare și facilitarea comunicării eficiente, în final contribuind la creșterea. calității atmosferei și relațiilor în cadrul comunității școlare.
Grup țintă: Personal didactic de îndrumare și control, mentori, directori ai CCD, metodiști, membri ai Consiliului de Administrație din învățământul liceal 

cookies

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Interested in coaching?


Sign up to our newsletter
and we'll be in touch